Minimaal Accountancy & Advies

Focus op MKB

Minimaal Accountancy & Advies richt zich voornamelijk op kleine en middelgrote bedrijven, met name die waar eigendom en leiding in handen is van één of enkele directeur/aandeelhouders. Door als breed georiënteerd sparringpartner op te treden tegen MKB-vriendelijke tarieven kan daar veel waarde worden toegevoegd.

Juist daarin schuilt de kracht van Jochem Beekhuizen, als eigen ondernemer snapt hij dat de kosten in verhouding moeten staan tot de dienst. Bij een MKB-er gaat het tenslotte om de eigen portemonnee en daar moet zuinig mee worden omgegaan.

Indien na een eerste inventarisatie noodzakelijk blijkt, worden specialisten ingeschakeld. Uiteraard kiest de klant zelf of hij één aanspreekpunt voor afstemming/coördinatie wil.

“Met Minimaal hebben we één adviseur die onze taal spreekt en hoeven we niet voor elk wissewasje dure externe adviseurs in te schakelen.”