Minimaal Accountancy & Advies

Diensten

U kunt bij Minimaal Accountancy & Advies terecht voor het samenstellen van uw jaarrekening(en) zodat deze aan alle wettelijke vereisten voldoen en voor alle soorten belastingaangiften (zowel privé aangiften als de ondernemingen). Belangrijker nog is het meedenken hoe de financiële prestaties van de onderneming in de toekomst verbeterd kunnen worden. Vooral daarin schuilt onze kracht.

Het voeren van uw financiële administratie zelf kunt u, voor zover dit al niet intern gebeurt, vaak beter overlaten aan een goed administratiekantoor (indien gewenst kunnen wij u helpen met de selectie daarvan). Deze kantoren kunnen dat over het algemeen net zo goed als accountants en vaak veel voordeliger. Wel is het soms handig om te kijken of de administratie op de juiste wijze is ingericht en of alle gewenste informatie daaruit (periodiek) beschikbaar is. Uw administrateur of administratiekantoor kunnen wij daarbij zonodig ondersteunen.

Ook helpen wij u met zaken zoals opvolgingsvraagstukken (vaak een heel gevoelig onderwerp, zeker binnen familieverband), opstellen/beoordelen van strategische ondernemingsplannen, successieplanning, financierings-/subsidievraagstukken en financiële/fiscale planning (zakelijk en/of privé). Daar waar onze eigen (generalistische) expertise tekort schiet wordt uiteraard tijdig gesproken over eventueel in te schakelen experts.

Tot slot hebben wij ervaring in arbitrage/conflictoplossing, waarderingsvraagstukken en ruime bestuurlijke ervaring in toezichthoudende functies bij publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties.

“Wij ervaren het vooral als erg prettig dat niet bij elk telefoontje de stopwatch begint te lopen, waarmee er voor ons totaal geen drempel meer is.”